Omdlenia – co robić i jak pomóc

Omdlenie to krótkotrwała i przemijająca utrata przytomności, po której osoba poszkodowana sama odzyskuje przytomność. Do omdleń najczęściej dochodzi podczas upałów. Jednak przyczyną omdleń nie jest tylko pogoda. Do takiej sytuacji może dojść w np. pomieszczeniu, gdzie jest tłoczno, przez co panuje w nich duchota, jest gorąco oraz „brakuje powietrza”. Zatłoczone miejsca, w których najczęściej dochodzi do omdleń to środki komunikacji miejskiej, kościoły oraz sklepy.

Przyczyny omdleń

Przyczyn występowania omdleń jest wiele. Najogólniej mówiąc, najczęściej spowodowane są one chwilowym niedotlenieniem mózgu. Oznacza to, że w czasie, gdy dochodzi do omdlenia, do naszego mózgu jest dostarczana zbyt mała ilość tlenu.

Poza tym omdlenie może być spowodowane:

 • wzmożonym napięciem emocjonalnym,
 • wystąpieniem silnego bólu,
 • przebywaniem w pozycji stojącej przez długi czas,
 • szybkim wstaniem,
 • zbyt małą objętością krwi,
 • chorobami serca i układu krwionośnego,
 • lekami.

Powtarzające się omdlenia powinny być poddane diagnostyce medycznej. Z takim problemem należy zgłosić się do lekarza.

Zazwyczaj omdlenie poprzedzone jest objawami, np: widzenie „mroczków” przed oczami, zawroty głowy, poczucie nagłego osłabienia. Do takich objawów zaliczyć można także uderzenia gorąca, nudności, słyszenie dziwnych dźwięków.

Pierwsza pomoc

Na początku należy osobie poszkodowanej zapewnić dostęp do świeżego powietrza. W tym celu najlepszym rozwiązaniem będzie wyniesienie takiej osoby z miejsca, w którym omdlała. Następnie taką osobe należy ułożyć na plecach, po czym sprawdzamy jej funcje życiowe. Udrożniamy jej drogi oddechowe, poprzez odchylenie głowy do tyłu. Następnie sprawdzamy czy osoba oddycha. Na sam koniec należy unieść nogi poszkodowanego do góry.

Po wykonaniu tych działań osoba, która omdlała powinna się ocknąć. Jeśli tak się nie stanie, to mamy do czynienia z utrata przytomności. W takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Powinniśmy pamiętać, aby nie zaszkodzić poszkodowanemu. W tym celu nie wolno:

 • szarpać poszkodowanego, bić po twarzy, zadawać bólu,
 • cucić za pomocą soli trzeźwiących, ani innych środków,
 • chlapać wodą,
 • wlewać napojów, ani wpychać jedzenia do ust,
 • podawać żadnych leków.